LOADING

Type to search

Emperor Poker

افزایش ریک در سایت Emperor Poker

Share

افزایش چشم گیر ریک در سایت Emperor Poker:

ریک بک 30 % افزایش پیدا کرد.

ریک بک 30% به چه کسانی تعلق میگیرد؟

سایت Emperor Poker برای ترغیب پلیر های خود به بازیکنان 25k-50k و بالاتر هر شب ساعت00:00جوایز به 7 نفرپلیر یا بازیکن برتر با بیشترین ریک بک پرداخت میشود.

همین باعث شد شما در این میز های همیشه شاهد بازی های حساس در حد یک جنگ بین پلیر ها باشید.

پلیر ها میجنگند تا هر شب در بین 7 نفر پلیر برتر سایت Emperor Poker باشند تا بتوانند مبلغ شگفت انگیزی در ساعت 00:00 دریافت کنند.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *