LOADING

Type to search

Emperor Poker

میز های فعال سایت Emperor Poker

Share

میز های فعال روزانه سایت Emperor Poker:

همین طور که میدانید قابل به ذکر است که بیشتر سایت های پوکر برای داشتن میز های فعال روزانه مجبور به اشتراک  گذاشتن لابی سایت خود با سایت با دیگر سایت هستند و این مشکلات متعدد خود را دارد.

سایت Emperor Poker با توجه به لابی اختصاصی سایت خود شما شاهد این هستید که درهر ساعت از شبانه روز میز های فعال زیاد هستید.

همان طور که در عکس مشاهده میکنید ما ساعت 1 ظهر نگاهی به لابی سایت Emperor Poker زدیم و دیدیم که 64 میز فعال با 317 بازیکن سر میز ها و تورنمنت ها مختلف بودند.

میتوانید در این سایت در لابی کش گیم شاهد میز های فعال با ورودی 40k به بالا باشید.

وهمان طور در لابی تورنمنت این سایت میز ها با ورودی کمتر از 40k را شاهد باشید.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *